EngRus

Konkursid, võistlused, projektid

Kirjanduspreemia „Esimene samm”

Tartu Kultuurkapitali juurde loodud Prima Vista fondi kirjanduspreemia „Esimene samm“ on asutatud 12. märtsil 2007. aastal MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista poolt. Preemiale saavad kandideerida autorid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on eelmisea kalendriaasta jooksul perioodikas avaldatud. Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline ekspertžürii, mille koosseisu kuuluvad tänavu luuletaja Kristiina Ehin, kirjandusuurija ja luuletaja Krista Ojasaar, kirjanik ja literaat Berk Vaher, toimetaja ja tõlkija Triin Ploom-Niitra ning „Esimene samm” 2015. aasta laureaat Hanneleele Kaldmaa.. Laureaat kuulutatakse välja raamatu ja roosi päeval, 23. aprillil.

 

Ulakassi arvustuste võistlus

Tartu Tamme Gümnaasiumi arvustuste võistlusest on osa võtma kutsutud Eesti ja Soome koolinoored ning arvustatavaks teoseks võib lisaks eesti uuemale kirjandusele olla ka soome, ungari, saksa, inglise või prantsuse teos. Võistluse eesmärgiks on ergutada ja süvendada õpilaste lugemishuvi ning innustada noori kirjalikule eneseväljendusele. Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Eesti Kirjandusmuuseumis festivali viimasel päeval, 7. mail.

 

Loovtööde konkurss „Tuntud ja tundmatud“

Õpilastele suunatud loovtööde konkursi „Tuntud ja tundmatud“ eesmärgiks on tuua eesti tunnustatud autorid koolinoortele lähemale, pannes nad ühiselt kirjandust looma. Viis autorit – Maarja Kangro, Jim Ashilevi, Andra Teede, Maarja Pärtna ja Tõnis Vilu – kirjutasid esmalt ilukirjanduslike tekstide algused ning õpilastel tuli neile lõpp luua. Kaasautoritele anti kirjutamisprotsessis vabad käed, ainsaks piirajaks oli palve, et teksti tuleb jätkata selle algses vormis ning jutustus peab olema seotud salapäraga. Noortel tuli oma loole ka pealkiri lisada. Sellisel viisil tekkisid ainulaadsed lood, millel on kaks autorit – üks tuntud ja teine (veel) tundmatu kirjanik. Parimatest paladest sündis kogumik „Veider kohting“, mida müüakse piiratud koguses (100 nummerdatud eksemplari) ainult selleaastasel Prima Vista festivalil.

 

2.– 4.mai kl 12.00–13.30 Kirjanduslik infootsingumäng „Otsi kohta, kust sa saad“ gümnaasiumiõpilastele TÜ raamatukogus

Mängu eesmärgiks on tutvustada info leidmise võimalusi erinevatest andmekogudest või raamatukogust. Etteregistreerumine:kadi.kass@ut.ee

 

Heategevuslik projekt „Raamat kirjutab inimese“

Prima Vista projekt  „Raamat kirjutab inimese“ annab oma panuse ka sel aastal, kutsudes kirjastajaid ja raamatupoode üles annetama raamatuid, et täiendada erinevatele ühiskonnagruppidele suunatud raamatukogusid. Heategevusliku programmi eesmärgiks on rõhutada lugemise rolli tähtsust  ning muuta  erinevate ühiskonnagruppide lugemisvara külluslikumaks. Sel korral on meie fookuses Tartu lastekodud. Toome  lugemisrõõmu lastele lähemale ning püüame neid inspireerida ja motiveerida. Jätkuvalt on meie sihtgrupiks ka Tartu vangla, rõhutades seeläbi väärtkirjanduse rolli kinnipeetute rehabilitatsiooniprotsessis.

Täpsem info: Jane Eskla

Tel 56838083

jane.eskla@gmail.com.

e-Stonia kodulehekülgede disain ja programmeerimine