Viivi Luik (Estonia)

Prima Vista 2020 patroon

Ootuspärane oleks teemaga seoses meenutada suurt varjuspetsialisti doktor Jungi ja tema sõnavara, kuhu kuuluvad peidetud vägivald, allasurutud agressioon, hirm, ahnus ning hulk muid teadvustamata koletisi, sest pilguheit tänasele maailmale ainult kinnitab nende koletiste elujõudu.

Kindlasti tuleb see ka Prima Vistal jutuks, kuid hetkel tahaksin ma tarvitada pigem poeetide sõnavara ning toonitada seda, et kunsti, kaasa arvatud kirjanduse ainuke vundament ja kasvulava on olnud kõigil aegadel ja on ka praegu see pinge, mis valitseb inimese hinges valguse ja pimeduse vahel. Valguse ja pimeduse vahelisel alal valitseb vari.

Ernst Ennol on üks luuletus „Vari”, iseäralik ja kõhedust tekitav armastusluuletus, kus avaldatakse armastust mitte tundmatule endale, vaid varjule, mille selle tundmatu keha heidab rongivaguni seinale.

Varju ei saa eraldada inimesest, varju ei saa olematuks mõtelda ega maha vaikida. Ta tuleb igaühega kaasa ja on igal pool kõigile näha. Kui elad maa peal, siis heidad maa peale ka oma varju. Kui avaldad armastust inimesele, avaldad armastust ka tema varjule.

Kes muu kui poeet võiks seda paremini teada!