P. I. Filimonov (Eesti)

P. I. Filimonov on tuntud eestivene proosakirjanik ja luuletaja. Ta on sündinud Tallinnas, lõpetanud Tallinna 26. Keskkooli ja Tallinna Ülikooli inglise filoloogia erialal. Filimonov on Eesti Kirjanike Liidu liige kes kirjutab nii luulet, proosat, näidendeid kui ka esseistikat. Filimonovit on nimetatud edukirjanikuks, aga ka skandaalseks ja mõistatuslikuks kirjanikuks. Tema debüütromaan „Mitteeukleidilise geomeetria tsoon“ Aare Pilve tõlkes äratas kohe eesti lugeja tähelepanu. Nüüdseks on eesti keelde tõlgitud kuus tema raamatut.

P. I. Filimonov on Kultuurikapitali preemia laureaat (2007). Tänavu pälvis ta Friedebert Tuglase novellipreemia möödunud aastal Vikerkaares (1-2) ilmunud novelli „Sebastian Rüütli tõehetk” eest, kusjuures see mainekas eesti kirjanduspreemia anti esmakordselt autorile, kelle jaoks on eesti keel võõrkeel. Novell jutustab noormehest, kes enda arvates sattus oma füsioloogia pärast äärmiselt ebamugavasse olukorda, viibides sugulase matusel. Huvitav on asjaolu, et oma novelli vene keelde tõlkida autor ise ei kavatse.

Festivalil toimub Filimonovi luuletund, lisaks esitleb ta oma uue esseede kogumiku „10 elavat eesti autorit“. Raamatu peakangelased on Andrus Kivirähk, Maarja Kangro, Jaan Kaplinski, Katrin Väli jt, kellest autor jutustab kergelt ja heatahtliku irooniaga.

Igor Kotjuh P. I. Filimonovist: Filimonov on eestivene kirjanduse enfant terrible, kes suhtub kirjandusloomingusse kui mängu, ja seetõttu: а) kasutab ta pseudonüümi ja ei soovi avalikustada oma kodanikunime, b) tema luule, proosa ja dramaturgia on tihedalt seotud postmodernismi esteetikaga, c) tema loomingus ja avalikes sõnavõttudes väljendub protest traditsiooniliste kirjandus- ja moraalinormide vastu, d) temast on saanud moodne, populaarne kultusautor, keda jäljendavad paljud noored kirjanikud“.

Foto: Alar Madisson