Tariq Goddard (Suurbitannia) – OSALEB VIRTUAALSELT

Tariq Goddard sündis Londonis 1975 ning on kirjutanud kuus auhinnatud romaani. Ta asutas kirjastuse Zero Books ja juhib nüüd kirjastust Repeater Books.