„Elav raamatukogu” koolinoortele

Kolmapäeval, 10. mail kl 14.00 Tartu Linnaraamatukogu Karlova-Ropka raamatukogus

Elavas raamatukogus saab tutvuda nn „elavate raamatutega” ehk põneva eluloo või taustaga inimestega. Iga „elav raamat” räägib oma isiklikust kogemusest, elukutsest või huvialast väikestes gruppides, mitmes erinevas voorus. Raamatutega tutvumine aitab nende lugejatel avardada silmaringi, aga võib olla abiks ka tulevikuplaanide tegemisel. Eestis võeti „Elav raamatukogu” esma-
kordselt kasutusele 2006. aastal Euroopa Nõukogu kampaania „Kõik erinevad – kõik võrdsed” raames. Formaat töötati välja ja piloteeriti Roskilde muusikafestivali jaoks Taanis 2000. aastal, nüüdseks on see edasi levinud ja leidnud aina suuremat kasutust üle maailma.