“Natuke sellest, mis pole veel teostunud”: Ekaterina Velmezova autoriõhtu

Neljapäeval, 11. mail kl 16.00 Tartu Linnamuuseumis

Ekaterina Velmezova on Lausanne’i Ülikooli professor ja Tartu Ülikooli külalisprofessor, ka Jaan Kaplinski luuletuste tõlkija ja kolmkeelse luuleraamatu „Aeg, lõpp ja algus“ autor. Õhtut juhib Nadežda Valk.

Sündmus on vene keeles.