„Ping-pong Homerosega” – Homerose tõlgete ettelugemine TÜ klassikalise filoloogia osakonna eestvedamisel

Reedel, 13. mail kl 16.00 „Ping-pong Homerosega” – Homerose tõlgete ettelugemine TÜ klassikalise filoloogia osakonna eestvedamisel endises Eesti Ajalooarhiivi majas Liivi 4 (ruum 104).

20. sajandi alguses asus terve hulk Eesti kirjandusinimesi tõlkima Homerose „Iliast”, kannustajaks põiming huvist, lõbust, missioonitundest, avaldamissoovist ja honorarilootusest kuni sundmõteteni. Paneme need arhiividest üles otsitud tõlked kõlama ja vaatame, kuidas põrgatavad Homerose värsse Jaan Jõgever, Villem Grünthal-Ridala, Jaan Lõo, Anna Öpik ja August Annist.