Rahvusvahelise Ulmeuuringute Ühingu aastakonverents

Bänner: Rahvusvahelise Ulmeuuringute Ühingu aastakonverents

Rahvusvahelise Ulmeuuringute Ühingu aastakonverents „SFRA 2024 | Transitions” toimub 7.–11. maini Tartu Ülikoolis. Konverents käsitleb kõikvõimalikke üleminekuid kui teadusulme keskset temaatilist, narratiivset, formaalset, ajaloolist ja filosoofilist komponenti. Teadusulme on pikka aega olnud võimas meedium igasuguste üleminekute (ette) kujutamiseks, uurimiseks ja kriitiliseks peegeldamiseks: peadpööritavatest tehnoloogilistest hüpetest radikaalsete ühiskondlike murranguteni, isiklikest muutustest globaalsete paradigmamuutusteni. Mõned üleminekud on nähtavad ja selged, teised kaudsed ja tagantjärele äratuntavad. Mõned on soovitud ja ettekavatsetud, teised juhuslikud või pealesurutud. Ning mitu üleminekut võivad üksteisega väga keerulisel viisil seotud olla. Teadusulmel on välja kujunenud oma selged poeetilised, representatisoonilised ja metafoorsed tööriistad kõikvõimalike üleminekute fiktsionaalseks käsitlemiseks. Sedakaudu võimaldab teadusulme ka meie päriselu kompleksseid muutusi selgemini eritleda ja tunnetuslikult kodustada. Kuidas? Just sellest konverentsil räägitaksegi.

Projekt on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.