“Kuidas kirjutada headust”

Bänner: "Kuidas kirjutada headust"

Kuidas kirjutada headust? Kuidas saab seemneid parema tuleviku heaks külvata kirjandus, mis juurdub kirjutamisajas, olmelises igapäevas, väljapääsmatus olevikus? Kuidas saab maailma muuta kirjandus, mida kirjutades ja lugedes on igaüks teksti ja oma elukogemusega üksi?

Võib-olla saab kirjandus jõudu, kui ta juurdub tegevuses, millega püütakse aktiivselt ja ühiselt elu paremaks muuta, ligimese kaitseks välja astuda, luua, tugevdada ja liita kogukondi. Võib-olla on selliste kogemuse toel ka kirjanduses võimalik vähendada sotsiaalset ebavõrdsust, luua paremaid tulevikke ja vältida halvemaid. Selle võimaluse usus palus noorte kirjandusajakiri Värske Rõhk üheksal kaastöölisel osaleda projektis „Kuidas kirjutada headust”. 2023. aastal alanud projekt koosnes osalejatele kolmest osast: vabatahtlik tegevus vabalt valitud organisatsioonis, mis tegeleb sotsiaalse heaolu parandamisega, regulaarsed tugikohtumised, ning vabatahtliku kogemusest lähtuva ilukirjandusliku teksti kirjutamine. Projektis osalesid noored autorid Helena Aadli, Oliver Issak, Saara Liis Jõerand, Anastassia Kuznetsova, Andreas Kübar, Emma Lotta Lõhmus, Karin Orgulas, Johanna Rannik ja Hildegard Reimann. Osalejaid valmistasid vabatahtlikuks tegevuseks ja kirjutamiseks ette ühised koolituspäevad, mille raames andsid näpunäiteid ja tuge sotsiaalselt tundlikust materjalist lähtuvad kirjanikud-kunstnikud, ning konsultatsioonid, kus autoritel oli võimalik oma kogemusi vabatahtlikena isekeskis arutada ning üksteisele kaasa elada. Organisatsioonid, mille ridades tegutseti, olid Eesti Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Eesti Pagulasabi, Feministeerium, Pahkla Camphilli Küla, Peaasi, Saku Priitahtlikud Pritsimehed, Vabatahtlik Seltsiline, Ööhaldjad. Seda, milliseid seemneid tuleviku heaks külvas „Kuidas kirjutada headust”, näitab aeg, ent on hea märk, et mitmed projektis osalenud inimesed on projekti järel vabatahtliku tegevusega jätkanud.

Täname koostööpartnereid: Eesti Novell, kirjandusfestival Prima Vista, SA Kultuurileht, Avatud Meele Instituut, Vabatahtlik Seltsiline, Sveta Grigorjeva, Jan Kaus, Marta Vaarik.

Projekt on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Värske Rõhu 2024. aasta maikuu erinumbri „Kuidas kirjutada headust” esitlus toimub laupäeval, 11. mail kell 12.00 Tartu Tähtvere Päevakeskuse hoovis.