Keskkonnahoidlik kultuurikorraldus

MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista lähtub sündmuste korraldamisel 2022. aastal SA Tartu 2024, Tartu linna ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõte Acento koostöös valminud juhendist. Jälgime, et igas valdkonnas oleks täidetud minimaalsed nõuded.  

Juhend on kättesaadav SIIT.

Soovitused külastajale

1.Kui plaanid ürituselt midagi kaasa osta, siis võta kodust kott/karp kaasa.

2. Kui sul on vaja tervislikel põhjustel kasutada joomiseks kõrt, siis võta see palun kodust kaasa.

3. Juhul kui sündmusel pakutakse suupisteid, eelista esialgu väiksemat portsjonit. Alati saab juurde võtta.

4. Soovitame sündmusele tulla jalgsi või rattaga, vajadusel kasutada ühistransporti.

5. Järgi jäätmete kogumise nõudeid. Kui oled sündmusele kaasa võtnud toitu, siis pane toidupakend pakendikonteinerisse ning biojäätmed biojäätmete konteinerisse.

6. Järgi korraldaja juhiseid, et mõju toimumispaigale oleks võimalikult väike.

Materjalid ja ostud

1. Kirjandusfestival ei tooda külastajate jaoks nimekaaridhoidjaid või kaelapaelu.

2. Meenete ja kingitustena ei jaga ühekordse kasutusega asju, v.a toit.

3. Kasutame üritustel korduvkasutatavaid dekoratsioone. Eelistame dekoratsioonide rentimist ja uuesti ringlusesse saatmist. 

Toitlustus ja veekasutus

1. Kirjandusfestival ei kasuta oma sündmustel ühekordseid nõusid, sh joogikõrsi. Vajadusel kasutame korduskasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi.

2. Kirjandusfestival ei paku üldjuhul sündmustel toitlustust. Kui mõnel sündmusel pakutakse toitlustust, tellitakse toit vastavalt osalejate hulgale ja pakutakse vähemalt ühte täistaimset varianti.  Järelejäänud toidu kas annetame või laseme korraldajatel ja klientidel kaasa võtta.

3. Võimalusel väldime pudelijookide serveerimist. Sündmustel eelistame esinejatele vett serveerida korduvkasutatavatest kannudest ning joogiklaasidest.

Jäätmekäitlus

1. Kirjandusfestival korraldab sündmusi asutustes ja pindadel, kus osalejatele, korraldajatele ja kauplejatele on tagatud jäätmete liigiti kogumise võimalus. Kui festivalil on siiski vaja ise võimaldada jäätmete liigiti kogumist, teeme seda juhendis sätestatud alustel.

2. Liigiti kogutud jäätmed suuname liikide kaupa ringlusesse. 

Transport

1. Sündmused toimuvad pindadel, mis on hästi ligipääsetavad nii jalgsi kui ka ühistranspordiga. Soovitame külastajatel sündmusele tulla ühistranspordiga, rattaga või jalgsi.

2. Välisesinejatel soovitame oma süsinikujalajälje kompenseerimiseks eelistada võimalusel ühistransporti ning lendu valida selle järgi, kuidas lennufirma kompenseerib kliimamõju. 

Energia ja ressursitõhusus

1. Viime elektrikasutuse mitmepäevase ürituse külastajatevälisel ajal toimumispaigas minimaalseks. Näiteks raamatulaada telgid seatakse üles laadale eelneval päeval, kuid öösel elektrit ei tarvitata.

2. Kui ürituse toimumispaik seda võimaldab, valime energiaallikaks püsiva elektriühenduse ajutiste generaatorite asemel.

3. Kirjandusfestivali korraldajad jälgivad, et ürituste ajal ja järel ei tekiks ressursikadu.

Arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga

1. Jälgime, et sündmuse toimumisala jääks peale ürituse toimumist sama heasse seisukorda.

2. Vajadusel heastame maastikule tekitatud kahju. Eelistame sündmuspaiku, kus oht maastiku kahjustamisele puudub.

3. Kui üritus toimub vabas õhus või elamispiirkondades, teavitame ümberkaudseid elanikke sündmuse toimumisest vähemalt nädal varem. Eelistame sündmuspaiku, mis on mõeldud ürituste korraldamiseks ning on seega juba kujundatud niisuguseks, et ei häiriks lähedalasuvate kinnistute omanikke.

Kommunikatsioon

1. Miinimumnõuded on täies mahus kättesaadavad kirjandusfestivali kodulehel.

2. Teavitame partnereid keskkonnahoiuga seotud reeglitest kirjalikult koostöökokkulepte sõlmimise hetkel või varakult enne sündmuse toimumist, et kaupleja/partner oleks võimeline keskkonnahoiu reegleid täielikult täitma.

3. Selgitame nii külastajatele kui ka partneritele keskkonnareegleid ka kohapeal ürituse ajal.