fs (Eesti)

fs (Indrek Mesikepp) on luuletaja ja DJ, ajakirja Looming peatoimetaja. Teeb IDA raadios postpungisaadet “Floorhsow”.

Foto: fs (Indrek Mesikepp)
fs (Indrek Mesikepp)

Insomniakaton III