Triin Mänd

Mind huvitavad veekogud, maastikud ja unustatud paigad. Nendes peituvaid lugusid ja kihte
uurin oma loomingus läbi erinevate graafikatehnikate. Teose loomisel pean oluliseks
protsessi, selle kulgu ja katsetusi.