Kirjandusfestival Prima Vista kutsub 8.–12. klassi õpilasi 11. maini osalema veebipõhises kirjanduslikus infootsingumängus „Otsi kohta, kust sa saad“

Pressiteade, 2.05.2022

Foto: Ceili Perlov

Tänapäeva maailmas toimetulekuks on oluline info leidmine ja selle tõlgendamine. Teadmised ja informatsioon on tulevikukuld ning kunst on see oluline lisaks raamatutele internetis olevast infoküllusest üles leida.

Veebimängu „Otsi kohta, kust sa saad” eesmärgiks ongi tutvustada info leidmise võimalusi erinevatest andmekogudest. Küsimuste ja ülesannete lahendamiseks ei piisa Google’st või Vikipeediast, vaid mäng suunab noori laiendama oma otsinguoskusi ka erinevates andmebaasides ja suurendab seega õpilaste infopädevust.

Kirjandusfestival Prima Vista õpilasüritus „Otsi kohta, kust sa saad“ ootab kirjandus-keelelisele otsirännakule siin lingil: https://forms.gle/WSieQcRX5kaXXwhG7

Infootsingumängus saab osaleda üksi, sõbra või terve klassiga.

Osalejate vahel loositakse auhinnad lõpuüritusel laupäeval, 14. mail kl 13 raamatutoas Fahrenheit! 451° (Kastani 42, Tartu).

Lisainfo:

Kadi Kass

Prima Vista Infootsingumängu projektijuht

Otsikohta@gmail.com