Kirjanduskonkurss “Esimene samm” ootab osalejaid

Kirjandusauhinnale “Esimene samm” oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on 2019. aasta jooksul trükiajakirjanduses ilmunud.

Auhinnale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega.

Vajalikud materjalid tuleb saata e-postiga eks@kirjandus.ee või tavapostiga Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu 51014) märgusõnaga “Konkurss “Esimene samm””. Tööde esitamise tähtaeg on 29. märts 2020. Võitjale on ette nähtud rahaline preemia, mis makstakse välja Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Otsuse auhinna määramise kohta teeb viieliikmeline žürii, mille koosseisu kuuluvad tänavu TÜ eesti kirjanduse doktorant ja luuletaja Krista Ojasaar, kirjanik ja literaat Berk Vaher, tõlkija ja eesti keeles luuletav norralane Øyvind Rangøy, Kärt Rebane Tartu Linnamuuseumist ning “Esimene samm” 2019. aasta laureaat Marju Bakhoff.

Kirjandusfestivali Prima Vista teema on tänavu “Inimese varjud” ning sõpruslinn Cēsis.

Lisateave:
Kärt Rebane
Esimese Sammu projektijuht
tel: 55613209
 kartrebane9@gmail.com