Prima Vista sündmused Tartu Linnamuuseumis

Järgmisel nädalal, 8.-13. mail toimub Tartus kirjandusfestival Prima Vista. Tartu linnamuuseumisse (Narva mnt 23) tulevad sel puhul 11. mail kolm erinevat kirjanikku ning 9. mail toimub ka kirjanduslik-ajalooline jalutuskäik.

Kirjanduslik-ajalooline jalutuskäik Emajõe ääres 10.05.2022. Foto: Kerli Liikvart
  • 9. mail saab kirjanduslik-ajaloolisel jalutuskäigul tutvuda Tartu kirjanikega nende loomingu kaudu, saades samaaegselt ka ettekujutuse erinevatest aegadest ja oludest Tartus. Kogunemine on kell 14 Tiigi 12 maja juures, kust viib tee edasi läbi pargi Vanemuise tänavale ja sealt kesklinna linnaraamatukogu juurde. Jalutuskäik on 1,5km pikk. Teekonda juhivad Ülo Treikelder Tartu Linnaraamatukogust ja Ants Siim Tartu linnamuuseumist. Retk toimub Tartu linnamuuseumi, Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu ja Kirjandusfestival Prima Vista koostöös.
  • 11. mail kell 14.30 toimub Tartu linnamuuseumis kohtumine Rimma Markovaga (Rootsi). Üritust juhib Anastassia Kortšinskaja. Rimma Markova romaanid „Stoltz” ja „Must viiking” jutustavad segaperedest. Kohtumisel kirjanikuga arutletakse inimeste enesemääratlemise, „oma” ja „võõra” tunnetuse üle, millega võivad olla vahel seotud mõned võimatud soovid. Sündmus on vene keeles.
    • RU: Творческая встреча с Риммой Марковой (Швеция). Модератор Анастасия Корчинская. Четверг, 11 мая 14:30 Тартуский городской музей. Темой встречи станет роман Риммы Марковой „Штольц” об истории взаимоотношений шведа Штольца и его русской жены Ольги и повесть „Черный викинг” о самоидентификации ребенка из смешанной семьи, а также новые стихи автора.
  • 11. mail kell 16.00 toimub Tartu linnamuuseumis Ekaterina Velmezova autoriõhtu. Ekaterina Velmezova on Lausanne’i Ülikooli professor ja Tartu Ülikooli külalisprofessor, ka Jaan Kaplinski luuletuste tõlkija ja kolmkeelse luuleraamatu „Aeg, lõpp ja algus” autor. Õhtut juhib Nadežda Valk. Sündmus on vene keeles.
    • RU: 11 мая 16:00 Тартуский городской музей: „Немного того, что еще не сбылось”. Творческая встреча с Екатериной Вельмезовой. Модератор Надежда Валк. Тартуский городской музей Екатерина Вельмезова – филолог-славист, профессор Лозаннского и приглашенный профессор Тартуского университета – переводчик поэзии Яна Каплинского и автор вышедшего в издательстве „Диалог”. поэтического сборника на трех языках „Время, начало и конец”.
  • 11. mail kell 17.30 toimub Tartu linnamuuseumis Linor Goraliku (Iisrael) loomeõhtu ja loeng „Riided ja nende taju protestimiitingutel”. Modereerib Ljudmila Kazarjan. Linor Goralik on tuntud mitte ainult kirjaniku ja mitme sõjavastase projekti autorina, ta on ka tunnustatud moeuurija, marketoloog, tarbekunstnik, koomiksite looja. Kohtumisel kõlavad ka tema luuletused ja muinasjutud, mis aitavad avada tema mitmekülgse ande saladusi.
    • RU: Творческий вечер Линор Горалик (Израиль) и открытая лекция „Одежда и ее восприятие на протестных митингах”, 11 мая 17:30 Тартуский городской музей. Модератор Людмила Казарян. Линор Горалик известна не только своими книгами и проектами, она также признанный исследователь моды, маркетолог, художник. На встрече прозвучат также ее тексты, которые, возможно, помогут раскрыть тайны ее многогранного таланта.

Teate edastas

Kärt Kunnus

Tartu Linnaajaloo Muuseumid

Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist