„Elav raamatukogu” koolinoortele

Teisipäeval, 7. mail kl 10.15–11.15 Tammelinna raamatukogus

„Elavas raamatukogus” saab tutvuda nn elavate raamatutega ehk põneva eluloo või taustaga inimestega. Iga elav raamat räägib oma isiklikust kogemusest, elukutsest või huvialast väikestes gruppides, mitmes erinevas voorus. Elavate raamatutega tutvumine avardab silmaringi, aga võib olla abiks ka tulevikuplaanide tegemisel. Eestis võeti „Elav raamatukogu” esmakordselt kasutusele 2006. aastal Euroopa Nõukogu kampaania „Kõik erinevad – kõik võrdsed” raames. Formaat töötati välja ja piloteeriti Roskilde muusikafestivali jaoks Taanis 2000. aastal, nüüdseks on see edasi levinud ja leidnud aina suuremat kasutust üle maailma.