Luulenäituse „Aken Toomemäe poole” avamine

Esmaspäeval, 6. mail kl 21.00 professorite alleel

Avamisel toimub laternate valguses luuleõhtu nii „aeglasel surmal” kui ka toomkiriku varemete all.