Suur futuroloogiline kongress: Tõnis Vilu (Eesti)

Esmaspäeval, 6. mail kl 17.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis

Viimasel viieteistkümnel aastal eesti luulemaastikku võib olla kõige rohkem muutnud ja mõjutanud luuletaja peab ettekande, milles uurib erinevate juhtumite näitel, kuidas kujuneb ühe kirjaniku „hilise järgu looming” ja miks selline eristus tekib. Kas seda elukaart saab aga tõmmata ka tulevikku vaatavalt – ennustada loomingulist pööret? Pärast ettekannet vestleb Viluga luuletaja Jüri Kolk. Vestlus on eesti keeles, sünkroontõlkega inglise keelde.