Ellujäämise poeetika

Bänner: Ellujäämise poeetika

„Ellujäämise poeetika” püüab mõista hävimisohus loomaliike nende endi silmade läbi. Selleks korraldati 2022. ja 2023. aastal seeria ettevalmistavaid seminare ja töötubasid. Kohtumistel õpiti tundma haruldaste liikide omailmu, nende tõlgendamise võimalusi, ning otsiti kunstilisi ja kirjanduslikke vahendeid inimestest kaugete liikide esitamiseks. Töötubadest võtsid osa kirjanikud, kunstnikud, loodusteadlased, semiootikud ja teemast huvitatud üliõpilased, kokku 25–40 inimest. Seminarides järgiti koosloomelisi ja uurivaid-loovaid lähenemisi (research creation), kunsti- ja kirjanduslooming tekkis teadlastega dialoogis. Seminarid olid osa Tartu Ülikooli semiootika õppekava kursusest “FLSE.00.331. Omailma analüüs ja loomade representatsioonid.” Töötubades ja seminarides jagasid oma kogemusi teadlased (Villu Soon, Nelly Mäekivi, Silver Rattasepp) ning tuntud kunstnikud ja kirjanikud (Jane Remm, Margus Lattik, Uku Sepsivart, David Hartley). Seminaride ja töötubade tulemusena loodi luulet, lühiproosat, maale, installatsioone ja digitaalkunstiteoseid, mis toovad eri viisidel inimeste teadvusesse väljasuremise, ellujäämise ja kaitstuse teemasid.

Projekt on seotud ETAgi uurimisgrandiga „Ohustatud liikide tähendused kultuuris: ökoloogia, semiootiline modelleerimine ja retseptsioon.” Prima Vista festivali raames peetakse arutelu ellujäämise poeetikast ning esitatakse loodud kirjandus- ja kunstiteoste paremik.

Projekt on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Näituse „Ellujäämise poeetika” avamine, teoste esitamine ning vestlusring toimub neljapäeval, 9. mail kl 15.00 Tartu Ülikooli Jakobi 2 õppehoone ruumis 114.

Näituse “Ellujäämise poeetika” kuraatorituur toimub reedel, 10.mail kl 13.00 Jakobi 2 fuajees.