Tõlkebüroo

Bänner: Tõlkebüroo

On täiesti võimalik, isegi tõenäoline, et te ei ole eales kuulnud igavamat sõna kui tõlkebüroo. Te mõtlete, ons poeesia siis lõplikult surnud ja maha maetud? Te loete seda sõna üht- ja teistpidi, silphaaval, tähthaaval, vaikselt ja valjusti — midagi ei muutu. Te loete seda sõna veelkord ja siis veel üks kord, loete seni, kuni häälikute järjestus oma tähenduse täielikult kaotab. Te mõtlete, et ometi on ju olemas matusebüroo, milles on tunda igaviku liiliahõngu, on peaministri büroo, mille atmosfäär on otse oidipuslik, tuleb meelde ka mõni reklaamibüroo, kus stiilsed inimesed räägivad stiilseid sõnu. Reisibüroo lubaks seiklust, advokaadibüroo annaks lootust intriigiks.

Ent 2024. aasta kevadel avab Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut kirjandus-festivalil Prima Vista just nimelt TÕLKEBÜROO.

Tõlkebüroos, täpselt nagu nimigi lubab eeldada, tõlgitakse. Aga mida?

2024. aasta Prima Vista kaardistab ja mõtestab paremaid ja halvemaid tulevikke. Selle raames toimuval Suurel Futuroloogilisel Kongressil laovad kümme kirjanikku, kelle loomingu keskteljeks on kujutlused võimalikest tulevikest, homsetest pöörast pasjanssi. Ent lisaks mõtetele, kahtlustele, soovidele ja hirmudele, toob igaüks neist Tartusse veel midagi. Ühe lause.

Lause, mis lohutaks.

Lause, mis näitaks teed.

Lause, mis homsesse kaasa võtta.

See lause võib koosneda ühest või sajast sõnast, laotuda poolele leheküljele või võtta enda alla terve poogna. Ta võib sisaldada kui tahes palju komasid, semikooloneid ja mõttekriipse, aga ainult üht punkti. Muid piiranguid pole. See lause on vaba.

Ja just neid lauseid tõlkebüroo tõlgibki.

Tõlgib võimalikesse tulevikkudesse, tõlgib keeltesse ja olekutesse, pilvedesse ja tantsudesse, loitsudesse ja tuultesse, kanalisatsioonikaevudesse ja suitsukonidesse, kaugustesse ja kõrgustesse, sügavustesse ja arusaamistesse. Tõlgib, sest me keegi ei tea, mis meid ees ootab. Tõlgib, sest võib-olla ei saa tulevikku kaasa võtta ei hambaharja ega puhtaid sokke.

Tõlgib seni, kuni sellest lausest on saanud osa. Osa meist. Osa olevikust.

Projekt on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.