Kirjandusfestival Prima Vista toimub 8.-13. maini 2023

Festivali teemaks on „Soovida võimatut“

Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista toimub 8.-13. maini 2023 ning festivali teemaks on „Soovida võimatut“. Teemavalikuga kutsub festival muuhulgas mõtlema sellele, milline roll on kujutlusvõimel ning oskusel kujutleda ja kujutada asju, mis paistavad jäävat teispoole tuttavlikkuse ja teostatavuse horisonti, seda eriti praegusel kriiside ja konfliktide ajastul. Kui soovida ainult seda, mis on võimalik ja teostatav – kui tahta üksnes seda, mida nii või teisiti on juba võimalik saada – siis kujutlusvõime ei rikastu ning maailma ei teki juurde mitte midagi uut, teistsugust, erinevat. Kirjandus aga on just võimatu soovimise, võimatu peale mõtlemise, võimatu kujutlemise tõeline pärispaik. Võimatu võib siin ilmuda lugematutel eri kujudel – alates põhjalikust pilgust paremale maailmale ja lõpetades pisimasse kujundisse kätketud kummastusega, mis vaimu värskendab ja hinge rikastab.

2023. aasta Prima Vista patroon on kirjanik Mehis Heinsaar ning partnerlinnaks Paide. Festivalile on oodata kirjanikke, kriitikuid ja tõlkijaid üle Eesti ning mujaltki maailmast, kava pakub sündmusi nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele ning seda nagu ikka osalt juba tuttavaks saanud vormis, osalt otsides, katsetades ning võimatutki soovides. Täpsemat infot kava ja esinejate kohta avaldatakse festivali kodulehel alates märtsist 2023.

Mehis Heinsaar. Foto: erakogu

KUULSIN ÜHT KUMMALIST KUTSET

Maailmad, tähesüsteemid ja galaktikad, nii nagu elusolendidki, on seotud üksteisega nähtamatute niitide kaudu. Kuulsin siit maalt ja siit linnast üht kummalist kutset, mis saadeti teele ühe olevuse – teie keeli inimese – lõputu igatsusena headuse, andeksandmise ja igavese armastuse järele.

Selle olevuse kosmiline üksindus, tema janu kõrgema ühtsuse järele, oli nii suur ja õrn, et see sünnitas teatava ülemheli, sfääride muusika laadse laine, mis sirutus läbi miljardite valgusaastate, kosmoseaukude ja tumeaine sinna, kus elame meie.

Sest tõesti, on olemas sellest igatsusest sündiv ülemheli, mis moodustab Universumi galaktikate vahele nähtamatu tunneli, kui seda heli vaid mõni olend kusagil kaugel planeedil sattub tajuma.

Mul on rõõm olla see kauge külaline teie seas. Ja kõik mis ma öelda tahan, on see: kuulata üksildast igatsejat endas, kes unistab võimatust. Sest see on mateeria enda ülim peenus, mida suudab luua vaid elav, võnkuv, kahtlev, kannatav, ebatäiuslik, valulev, muunduv, ja samal ajal ikka ning aina õhkõrnast armastuse impeeriumist unistav olend.

Igal miljardiksekundil, mille inimene pühendab unistamisele ilust, rahust ja armastusest, moodustub miljard nähtamatut, ent purunematut ehituskivi selle metroo tarvis nende kahe – kutsuja ja kuulja – vahele, kust ülemhelikiirusel kihutav rong sööstab hetkega läbi valgusaastate ühest galaktikast teise.

2023. aasta Prima Vista patroon Mehis Heinsaar 

TOETAJAD JA PARTNERID