Kertu Sillaste

Foto: Pia Ruber

Kertu Sillaste (s 1973) on illustraator ja kunstiõpetaja, illustratsioonikursuste juhendaja, kuue pildiraamatu ja ühe sõnatu raamatu autor. 

Autoriraamatuid luues valib ta oma raamatutesse teemasid, mis tunduvad talle olulised ja inspireerivad. 

Ta naudib teksti ja pildi samaaegset loomist, osa loost räägib piltidega, osa paneb sõnadesse – üks ei pea teist kordama.

Illustreerides kasutab ta erinevaid tehnikaid: tuši- ja pliiatsijoonistust, kollaaži. Nii on huvitav vaatajal ja tegijal. 

24. septembril 11 ja 12.30 Pargiraamatukogus

Kertu Sillaste on laste kunstitoa külaline.