Lesley-Ann Brown (Trinidad/USA/Taani)

Lesley-Ann Brown on Taanis tegutsev Trinidadi-Ameerika prosaist, luuletaja ja esseist. Taanis asutas ta mustanahaliste ja teistest rassidest naiste luulerühmituse Say It Loud! ning kirjastuse Bandit Queen Press. Prima Vista püsipartneri Repeater Books väljaantult on tal ilmunud teosed „Decolonial Daughter: Letters from a Black Woman to her European Son“ (2018) ning ta mõjukal blogil põhinev „Blackgirl on Mars“ (2023).Oma teostes vaatleb Brown kriitilise pilguga Ameerika ja Euroopa rassi- ja soostereotüüpe, imperialistlikke mõttemalle ning ka näiliselt edumeelse Taani suhtumist vaestesse ja sisserändajatesse. Õpetajana on ta kriitiline ka haridussüsteemi suhtes ning otsib oma loomingus teed hoolivama ja loodushoidlikuma tulevikuühiskonna poole.

Tänavusel festivalil on Lesley-Ann Browni vestluskaaslaseks Carolina Pihelgas.

Foto: Lesley-Ann Brown
Foto autor: Mathias Milton