Suur futuroloogiline kongress: Lesley-Ann Brown (Trinidad-USA-Taani)

Neljapäeval, 9. mail kl 16.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis

Oma teostes vaatleb Brown kriitilise pilguga Ameerika ja Euroopa rassi- ja soostereotüüpe, imperialistlikke mõttemalle ning ka näiliselt edumeelse Taani suhtumist vaestesse ja sisserändajatesse. Õpetajana on ta kriitiline ka haridussüsteemi suhtes ning otsib oma loomingus teed hoolivama ja loodushoidlikuma tulevikuühiskonna poole. Lesley-Ann Browni vestluskaaslaseks on Carolina Pihelgas. Vestlus on inglise keeles, sünkroontõlkega eesti keelde.