Too kaasa oma utoopia

Tuttavad tänavad, väheke võõramad linnaosad, vahel sekka mõni ootamatuna mõjuv nurgatagune, siis jällegi kõikvõimalikud teada-tuntud maamärgid ja vaatamisväärsused, kohad, kus olla, ja kohad, kust läbi käia – küllap tajub iga tartlane “oma” Tartut teistest pisut erinevalt, kuid ometi on meil Tartu kui keskkonnaga suhe, mida on vorminud aastate, kogemuste, muutustega kohanemise, aga ka argipäeva ja harjumuste kihid. Mis aga saaks siis, kui meie linna, neid meie vähem ja rohkem tuttavaid keskkondi, paiku ja maamärke vaataks keegi, kellele need pole osa argipäevast, keegi, kellele nii Tartu kui ka Eesti ja siinne kultuur oleks paljuski tundmatu, alles avastamist ootav? Keegi, kellele selle füüsilise ja vaimse ümbrusega kohtumine, selle avastamine võiks ühtlasi anda loomingulise impulsi? Näiteks mõni kirjanik, kes tuleb mujalt. Näiteks mõnest teisest UNESCO kirjanduslinnast. Kirjanik, kes tooks kaasa oma unistused ja hirmud, oma utoopiad ja düstoopiad, ammutaks kogemusi Tartust ning põimiks kogetut loomingulisse protsessi. Ja mis oleks, kui temaga liituks mõni kohalik looja – etenduskunstnik, helikunstnik, visuaalkunstnik või ka teine kirjanik? On üsna tõenäoline, et sellisel juhul võib Tartus sündida midagi täiesti uut, ootamatut ja ehk isegi kummastavat, kujunegu sellest siis mõni rohkem või vähem ajutine keskkond, ainulaadne kogemus või püsivamat laadi teos. 

Selle tõenäosuse, utoopiate ja düstoopiate loomingulise potentsiaali ning niisuguse eksperimendi võimalike tulemuste põhjalikumaks uurimiseks on kirjandusfestival Prima Vista 2024 “Paremad ja halvemad tulevikud” ning UNESCO kirjanduslinn Tartu kutsunud appi viis kirjanikku teistest kirjanduslinnadest, kes veedavad festivali eel kuu aega Tartus residentuuris, tehes siin ühtlasi koostööd mõne kohaliku kunstnikuga, et 2024. aasta maikuuks sünniks Tartus viis uut sõnakunsti, teisi kunstivaldkondi ja linnakeskkonda ühendavat teost. Esimene neist on juba ettevalmistamisel, saades teoks Manchesteri kirjaniku David Hartley ning interdistsiplinaarse eesti kunstniku Henri Hüti koostöös. Peatselt saabub Tartusse järgmine kirjanik, Ásta Fanney Sigurðardóttir – luuletaja, visuaalkunstnik ja muusik Reykjavíkist, keda peetakse üheks inovaatilisemaks islandi nüüdiskunstnikuks. Tema loominguliseks partneriks saab siin kunstnik ja Maajaama juht Timo Toots. Kolmandaks partnerlinnaks on Norwich, mille esindajaks on Tartut juba paaril korral avastanud luuletaja Penny Boxall. Infot järgmiste osalejate ning edasiste arengutega võib lähitulevikus leida Prima Vista kodulehelt ja sotsiaalmeediast. Projekt on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Projektijuhid: Marja Unt, Krista Ojasaar

Konsultant: Jaak Tomberg

Finantsjuht: Svea Kaseorg

Projekti kontseptsioon: Marja Unt